gerechtsgebouw Gent

Visie.

Het kantoor neemt de volledige juridische dienstverlening waar van kleine en middelgrote ondernemingen en particulieren.

Het kantoor behandelt voor haar cliënteel de fiscale betwistingen, de problematiek van en bij overdracht van aandelen, de geschillen met betrekking tot huurcontracten, overheidsopdrachten, milieu-en exploitatievergunningen, stedenbouw en ruimtelijke ordening, verzekeringen, douanerecht, contractuele aansprakelijkheid, de uitvoering van promotie-en makelaarsovereenkomsten, concessieovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten.

  • Wij behandelen tevens de geschillen met betrekking tot aansprakelijkheid en schaderegeling en staan u bij als burgerlijke partij of beklaagde voor de Politierechtbank en de Correctionele Rechtbank.
  • Wij verlenen advies en bijstand in maritieme geschillen (zeevaart-en binnenvaart).
  • Bij deze all round dienstverlening, wordt de nadruk gelegd op snelheid, flexibiliteit, preventief adviseren en succesvol onderhandelen.
  • Wij hebben gekozen voor een persoonlijke resultaatgerichte aanpak van de zaken die wij behandelen.
  • Wij proberen snel en bovenal duidelijk te zijn. In klare taal krijgt U van ons een eenduidig advies over de slaagkansen, de risico’s, de mogelijkheden en de kosten.
  • Iedere zaak wordt steeds behandeld door een vennoot en een medewerker, zodat de cliënt steeds meer dan één aanspreekpunt heeft.
  • Nagenoeg dagelijks vindt overleg plaats en worden de strategieën en alternatieven besproken.
  • Ondanks ieders specifieke specialisaties, blijven wij daardoor allround advocaten, die met alle juridische aspecten rekening houden.
  • Het kantoor beschikt over een zeer uitgebreide up to date bibliotheek en heeft toegang tot verschillende juridische databases.